Zachter, zachtst…

Zachter, zachtst…

15 maart 2018 Tinnitus 0

De afgelopen maand heeft in het teken gestaan van een aantal ziekenhuisbezoeken en onderzoeken. Niet specifiek voor de tinnitus klachten maar wel voor andere neurologische klachten waar de tinnitus mogelijk onderdeel van uitmaakt.

De neuroloog heeft een MRI onderzoek aanbevolen om te kijken of alles in orde is en daarmee dus ook om ernstiger zaken uit te sluiten. Tevens heeft hij me ook doorverwezen naar een poli gespecialiseerd in pijnklachten.

De uitslag van het MRI onderzoek is goed: Ze hebben geconstateerd dat er hersenen aanwezig zijn (haha) en dat er niks mee aan de hand is. Zelfs de premature hersenschade als gevolg door zuurstoftekort is zo klein dat die op de MRI niet is terug te zien.

Dat is echt een pak van mijn hart en misschien ook wel de reden dat mijn tinnitus daardoor verder is teruggedrongen. Het is niet helemaal weg, maar al een stuk minder aanwezig en ik heb van de oorsuizen zelf bijna geen last meer. Zoals de KNO al suggereerde is/was mijn oorsuizen een gevolg van een (onbekende) stressbron en die is nu duidelijk geworden. Ik heb het namelijk altijd heel vreemd gevonden dat in die 15 jaar dat ik kamp met deze zenuwpijnen (die moeilijk onder controle te krijgen zijn met medicatie) er tot nu nooit eerder is geopperd om hersenonderzoek te doen. Ik heb me on(der)bewust daar toch wel zorgen om gemaakt en die vallen nu weg.

Voor wat betreft de zenuwpijnen zelf krijg ik 2 poliklinische behandeling waarmee ze met warmte de zenuwen gaan beïnvloeden waardoor de prikkeloverdracht verdwijnt. In 70% van de gevallen werkt het, bij de overige 30% niet. Het is een veilige behandeling en dus wel het proberen waard. De artsen verwachten overigens niet dat deze behandeling enige invloed heeft op de oorsuizen.

Ik wacht af wat er gaat gebeuren. Afhankelijk van hoe de behandeling aanslaat wil ik eens met de KNO-arts overleggen of een dergelijke zenuwbehandeling ook bij mijn vorm van tinnitus zou kunnen werken.