Mindfulness

Mindfulness kan je vrij vertalen als opmerkzaamheid en oefening hierin stelt je in staat om op een andere manier met bijvoorbeeld emoties, piekeren en chronische klachten om te gaan. Over het algemeen zijn mensen namelijk geneigd dat wanneer ze iets mee maken wat ze niet fijn vinden daar tegen te vechten of ervoor te vluchten.

Onze westerse wereld is door alle technische mogelijkheden heel maakbaar is geworden. Voor de buitenwereld kan dat tot op zekere hoogte goed werken, maar deze maakbaarheid is weinig effectief als het om onze binnenwereld gaat. Deze laat zich namelijk niet op dezelfde manier vormen.

Mindfulness geeft je de mogelijkheid dat je op een andere manier omgaat met bijvoorbeel piekeren of onprettige gebeurtenissen. Je leert het zien voor wat het is en er naar kijken met een open aandacht en zonder oordeel.Door zonder oordeel aandacht te geven aan dat wat er is, ontstaat er ruimte tussen het denken en het automatisch daarop handelen/reageren, dat creëert vrijheid om andere keuzes te maken.

Mindfulness leert je ook dat er wel bepaalde ongemakken zijn, maar dat je deze niet bent. Hierdoor creëer je afstand en komen deze ongemakken minder centraal te staan, waardoor ze vaak in kracht afnemen en er tevens voor kan zorgen dat je ondanks de aanwezigheid van deze klachten tóch blijft doen wat belangrijk voor je is. Door je aandacht in het heden te houden ga je bewuster met jezelf en je leven om.