Mindfulness leert je om op een heel andere manier met klachten om te gaan. Van oudsher zijn mensen gewend om wanneer ze iets mee maken wat ze niet fijn vinden, daar tegen te vechten, ervoor te vluchten of er meteen iets aan te willen veranderen.

Dit laatste is ook een veel gebruikte strategie in onze westerse wereld die door alle technische mogelijkheden heel maakbaar is geworden. Voor de buitenwereld kan dat tot op zekere hoogte goed werken, maar deze maakbaarheid is weinig effectief als het om onze binnenwereld gaat, die laat zich namelijk niet op dezelfde manier vormen. Sterker nog: het verzet tegen dit ongemak maakt het alleen maar heftiger, terwijl acceptatie hiervan de eerste stap op weg naar verandering is.

Mindfulness vraagt daarom dat je met aandacht bij een probleem of pijn blijft, en dat je er naar kijkt met een open aandacht en zonder oordeel. Accepteren betekent overigens niet dat je alles zomaar leuk of goed moet vinden, maar je erkent
‘dat er is wat er is’, en je bent bereid het te beleven. Door zonder oordeel aandacht te geven ontstaat er ruimte tussen het denken en het automatisch daarop handelen/reageren, dat creëert vrijheid om andere keuzes te maken.

Mindfulness is een vast omlijnd programma. De cursus leert je ook dat er wel bepaalde ongemakken zijn, maar dat je deze niet bent. Hierdoor creëer je afstand en komen deze ongemakken minder centraal te staan, wat kan helpen ervoor te zorgen dat je ondanks de aanwezigheid van deze klachten tóch blijft doen wat belangrijk voor je is. Door je aandacht in het heden te houden ga je bewuster met jezelf en je leven om.